Regelgeving koudemiddelen

Regelgeving koudemiddelen (F-gassen regeling)
Als eigenaar van een ijsmachine heeft u met diverse regelgeving te maken aangaande het koudemiddel dat in de ijsmachine gebruikt wordt. Deze regelgeving wordt “F-gassen regeling” genoemd en is per 01-01-2015 gewijzigd. Het is raadzaam dat u kennis neemt van deze regelgeving, anders kan het zijn dat u in overtreding bent.

Door middel van deze link wordt u doorverwezen naar de website van het STEK, waar u meer informatie vindt aangaande deze regelgeving.

De belangrijkste wijzigingen zetten wij hier voor u op een rij:

GWP-waarde & CO2-equivalent
Voorheen werd de koudemiddelinhoud van een installatie aangeduid in kilogrammen, dit is niet meer toereikend.
Ieder soort koudemiddel heeft zijn eigen GWP-waarde ofwel aardopwarmingsvermogen

Door de koudemiddelinhoud in kilogrammen te vermenigvuldigen met de bijbehorende GWP-waarde geeft de uitkomst het CO2-equivalent aan.
Op deze link vindt u een eenvoudige calculator waarmee u voor verschillende koudemiddelen het CO2-equivalent kunt uitrekenen.

Kenplaat installatie
Deze GWP-waarde en CO2-equivalent moet ook op de kenplaat van de machine vermeld staan.

Logboekverplichting
Per 01-01-2017 is het bijhouden van een logboek verplicht vanaf 5 ton CO2-equivalent (voorheen was dit vanaf 3 kg koudemiddelinhoud).

Lekdichtheidscontroles
Deze CO2-equivalent bepaald de frequentie waarmee een installatie verplicht gecontroleerd dient te worden op lekdichtheid, volgens onderstaande tabel:
– 5-50 ton CO2-equivalent – 1x per 12 maanden (was 3-30kg koudemiddel)
– 50-500 ton CO2-equivalent – 1x per 6 maanden (was 30-300kg koudemiddel)
– >500 ton CO2-equivalent – 1x per 3 maanden; automatische lekdetectie verplicht (was >300kg koudemiddel)
Is een installaties voorzien van een lekdetectiesysteem? Dan kan deze frequentie worden gehalveerd. Het lekdetectiesysteem moet wel elke 12 maanden worden gecontroleerd op goed functioneren.

Heeft u aanleiding naar dit vragen over uw machine? Neem dan contact met ons op.

.