Laboratoria ziekenhuizen

Temperatuurcontrole bij proeven, terugkoeling van processen, orgaantransplantaties.

Afkoelen van monsters bij proeven. Het fijne ijs zorgt voor een goed contact en snelle temperatuuroverdacht.

IJs is uitermate geschikt voor de koeling en conservering van organen tijdens transplantaties. Het koelt, bevochtigd en het bereikt nooit een temperatuur die schade aan een orgaan kan toebrengen.